Preloader

Font Gòtica

La seva singularitat com a font d’estil gòtic civil la converteix en una peça única del patrimoni català i en segell inconfusible de la ciutat. De forma octogonal, es va construir al segle XV a instàncies de la vescomtessa de Cabrera i el gremi dels filadors de llana, i presenta sis gàrgoles de figures humanes i un medalló central amb l’escut dels Cabrera. És una peça monumental molt apreciada pels blanencs.

X