Preloader

La ruta dels Vescomtes de Cabrera

La història de Blanes està lligada per sempre més al vescomtat de Cabrera, que va ser una de les senyories feudals més importants de Catalunya. Va funcionar com a tal durant més de 900 anys, des del s. XI al s. XIX. El vescomtat era gairebé un estat dintre l’estat, amb la seva administració, la seva fiscalitat, el seu exèrcit i la seva justícia. Els vescomtes només devien obediència al rei com a vassalls seus. La seva petja en el territori encara avui és ben visible com els castells o viles on hi van residir o dominar com el castell i vila de Blanes, però també a d’altres municipis com Hostalric, Anglès, Vidreres, Palafolls i Torelló, entre d’altres. Hostalric va ser sempre la capital administrativa fins l’extinció de les senyories. Però a partir del segle XIV la Cort es va traslladar a Blanes, capital marítima i comercial del vescomtat. La petja de l’època dels vescomtes de Cabrera encara avui es ben viva per les terres del vescomtat i també a Blanes, i aquesta ruta us portarà per diversos elements que testimonien aquest llegat i que es poden resseguir en la trama urbana de la ciutat.

SANT JOAN (16)-min

Descarregar PDF

La ruta dels Vescomtes de Cabrera

X